Ammattiosastomme

Ammattiosaston toiminta-alueena ovat valtionhallinnon ja yliopistojen alaiset toiminnot koko maassa. Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Ammattiosaston tarkoituksena on toimia ammattiosaston sääntöjen sekä liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä.

Hallitus toimii yhteistyössä liiton, muiden Tehyn ammattiosastojen ja Pron kanssa osallistumalla yhteisiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin sekä henkilökohtaisin kontaktein. Yhteistyötä tehdään Tehyn alueasiamiehen, alan oppilaitosten, eri yhteistyötahojen ja muiden pääsopijajärjestöjen kanssa.

Hallituksen jäsenet toimivat aktiivisina tiedonvälittäjinä. Tiedotus painottuu sähköiseen viestintään eli  ammattiosaston kotisivuihin ja sähköpostiin. Myös sosiaalista mediaa pyritään hyödyntämään. Kotisivujen keskusteluosio ja sosiaalinen media mahdollistavat vuorovaikutteisen viestinnän. Tehy-lehteä käytetään tiedotus- ja ilmoituskanavana. Jäseniä aktivoidaan päivittämään yhteystietonsa Tehyn jäsensivuilla.

 

 

 

Tehyn päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja.

Keskeisintä jäsenten edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat.

Tehyn organisaatio perustuu työnantajakohtaisiin tai alueellisiin, paikallista edunvalvontaa hoitaviin ammattiosastoihin.