Historiaa

Ammattiosastomuutoksen valmistelu aloitettiin edunvalvontaryhmässä tekemällä projektisuunnitelma vuonna 2009. Vielä saman vuoden syksyllä järjestettiin seminaari, missä tehtiin alustavaa suunnittelua ja päätettiin järjestää jäsenkysely. Jäsenkyselyn vastausprosentti oli 30,6 %. Valtaosa vastaajista kannatti ammattiosaston rakennemuutosta. Vuoden 2010 aikana linjauksia käsiteltiin kaksi kertaa edunvalvontaryhmässä ja ammattiosaston puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivillä. Syyskuussa 2010 muutosta suunniteltiin yhteistyössä valtionsektorilla työskentelevien jäsenten kanssa muutosvalmennusseminaarissa. Seminaarissa selvitettiin erilaiset vaihtoehdot toteuttaa muutos sekä kartoitettiin mahdollisuudet ja uhkat. Seminaarin aikana syntyi päätös yhden ammattiosaston perustamisesta siten, että vastaanottava ammattiosasto on Tehyn Niuvanniemen ammattiosasto. Ammattiosaston tuli tehdä tarvittavat sääntömuutokset ja valmistelut. Syyskuussa 2011 järjestettiin seminaari, missä valmisteltiin ammattiosaston ja alajaostojen toimintaa.

Vastaanottavan ammattiosaston tehtäväksi tuli valmistella sääntömuutokset sekä ammattiosaston ja alajaostojen toimintaohjeet. Ne olivat edellytys uuden ammattiosaston järjestäytymiselle. Vastaanottavan ammattiosaston hallituksen vaativin tehtävä oli vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelut. Tulevan ammattiosaston toiminnan käynnistymiseen tuli varautua suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.  

Maantieteellisesti laaja-alaisen ammattiosaston suurimpia haasteita on viestinnän toimivuus. Suunnitteluvaiheessa päädyttiin käyttämään pääsääntöisesti sähköistä viestintää eli sähköpostia ja ammattiosaston kotisivuja taloudellisuuden vuoksi. Alkuvaiheessa toimivuutta testattiin vastaanottavan ammattiosaston toiminnassa. Viestintää kehitettiin jäseniltä saadun palautteen perusteella.

Vuoden 2012 aikana kaikki valtion ja yliopistojen palveluksessa olevat tehyläiset siirtyivät perustettuun uuteen ammattiosastoon. Muutoksesta tiedotettiin henkilökohtaisella kirjeellä kevään 2012 aikana, mutta siitä huolimatta muutos tuli monelle uutena asiana. Kotisivujen käyttö oli myös monelle jäsenelle ongelmallista. Yhteydenottoja tulikin runsaasti koska tiedotus ei ollut saavuttanut jäseniä.

Ammattiosaston alajaostotoimintaa käynnistettiin vuoden 2012 aikana Pohjois-Savossa. Näin pystyttiin testaamaan järjestelmän toimivuus ennen kuin alajaostojen määrä lisääntyi. Vuoden aikana saatiin kokemuksia alajaostotoiminnasta ja niiden perusteella valmisteltiin toimivat mallit ja ohjeet perustettavien alajaostojen käyttöön.