Toiminta

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

 

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia  sääntöjensä sekä liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

 

  • Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto: toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi

  • toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa

  • neuvottelee sekä tekee esityksiä ja sopimuksia  palvelussuhteen ehdoista

  • kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta

  • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen

  • järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa