Edunvalvonta

Valtion ja yliopistojen palveluksessa työskentelevien tehyläisten pääsopijajärjestö on PRO. Omien luottamusmiesten lisäksi ammattiosaston edunvalvontaa tekevät PROn luottamusmiehet. Luottamusmiehillä on paikallisneuvotteluissa neuvotteluoikeus. Yliopistojen osalta Tehy ja YHL ovat neuvotelleet sopimuksen edunvalvonnasta ja luottamusmiestoiminnasta. Ammattiosaston hallitus ja puheenjohtaja tukevat luottamusmiehiä neuvotteluissa.

Tehy on tehnyt sopimuksen PROn kanssa jäsentensä taloudellisesta edunvalvonnasta. Sopimuksen mukaan Tehy ostaa PROlta jäsentensä keskustason ja paikallisen edunvalvonnan. Tällä tarkoitetaan virka- ja työehtosopimuksin säänneltyjä sopimuksenvaraisia asioita. PRO hoitaa myös kaikki sopimusten tulkitsemiseen liittyvät erimielisyysneuvottelut keskus- ja paikallistasolla samoin kuin sopimusten tulkintariidat työtuomioistuimessa.

Tehy hoitaa jäsentensä palvelussuhdeturvaa koskevat oikeudelliset kysymykset, palvelussuhdeturvaa koskevat oikaisuvaatimukset ja oikeudenkäynnit tuomioistuimissa oman oikeusturvavakuutuksensa puitteissa kuten irtisanomistapauksissa ja määräaikaisten virkasuhteiden vakinaistamisissa. Lisäksi Tehy vastaa jäsentensä ammatillisesta edunvalvonnasta.