Luottamusmies

Molemmilla valtion sairaaloilla on omat luottamusmiehet. Puolustusvoimilla on pääluottamusmies ja luottamusmiehiä eri toimipaikoissa. Rikosseuraamuslaitoksella on kaksi luottamusmiestä ja kaksi varaluottamusmiestä. Erityiskouluissa toimii luottamusmies ja varaluottamusmies. Yliopistoilla ei ole tällä hetkellä tehyläistä luottamusmiestä, joten PRO hoitaa tehdyn sopimuksen mukaisesti tehyläisten edunvalvonnan.

PRO pyrkii mahdollisuuksiensa mukaisesti turvaamaan sen, että tehyläisissä työpaikoissa on tehyläisiä luottamusmiehiä. PRO neuvottelee ja hyväksyy Tehyn valtionsektorin sopimukset keskusteltuaan paikallisten tehyläisten luottamusmiesten kanssa.

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää työrauhaa sekä varmistaa, että työpaikoilla noudatetaan virka- ja työehtosopimuksia sekä muita solmittuja sopimuksia. Työpaikoilla sovitaan nykyään myös entistä enemmän paikallisesti työn tekemiseen liittyvistä ehdoista.

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy usein epäselvyyksiä. Luottamusmiehen tehtävänä on selvittää ne viranhaltijan, työntekijän ja työnantajan väliset erimielisyydet, joita jäsen ei kykene itse hoitamaan. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, ongelman voi hoitaa kuntasektorilla ammattiosasto tai Tehyn alueasiamies. Tarvittaessa luottamusmies saa apua pääluottamusmieheltä, aluesihteereiltä ja Tehyn keskustoimiston edunvalvontayksikön lakimiehiltä tai asiamiehiltä. Tavallisimmat erimielisyyksien syyt koskevat esim.

  • palkkaa

  • työaikaa

  • vuosilomaa

  • lomakorvauksia

  • irtisanomisia, lomautuksia

  • sairaus- ja äitiyslomia

  • virkavapauksia tai työlomia

Työrauhan ylläpitovelvoitteen vuoksi luottamusmies ei voi olla mukana työtaisteluorganisaatiossa mihinkään erityiseen tehtävään nimettynä. Mahdollisissa poikkeustilanteissa luottamusmiehet saavat asemastaan ja tehtävistään erilliset ohjeet Tehyn keskustoimistosta.