Toimialat

Ammattiosaston jäsenet työskentelevät valtion sektorilla eri toimialoilla. Jokaisella toimialalla on omat erityispiirteensä ja omat luottamusmiehet. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivat valtion sairaalat Niuvanniemen sairaala, Vanhan Vaasan sairaala ja Vankiterveydenhuolto. Puolustusministeriön alaisuudessa toimivat puolustusvoimien palveluksessa työskentelevät jäsenet. Valteri-kouluilla työskentelevät jäsenet toimivat Opetushallituksen alaisuudessa. Yliopistoista kaksi on säätiölain mukaista säätiötä ja kaksitoista julkisoikeudellista laitosta. Yliopistot toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.